SPCh Oddziału Gdańskiego:

Informator

Informator SPCh O/Gdańskiego wydawany jest średnio co pół roku i wysyłany bezpłatnie do wszystkich członków Stowarzyszenia, którzy opłacili składkę członkowską.
Składkę można wpłacić na konto lub na spotkaniach otwartych.
Wysokość składki członkowskiej w roku 2010 wynosi 70 zł.


Konto SPCh O/Gdańskiego: Lukas Bank  nr:  72 1940 1076 3075 7514 0000 0000
Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich
Oddział Gdański
Wykonanie:  
Strona główna | Kontakt