SPCh Oddziału Gdańskiego:

Zarząd

Skład Zarządu SPCh Oddziału Gdańskiego:
  • Ewa Kohnke                         przewodnicząca
  • Marzena Niewczas              wiceprzewodnicząca
  • Agnieszka Kamińska          sekretarz
  • Renata Gehrka                     skarbnik
  • Iwona Kałdonska
Komisja Rewizyjna:
  • Ewa Kisiel
  • Ewa Kamińska
Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich
Oddział Gdański
Wykonanie:  
Strona główna | Kontakt