Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich:

Cele i Zadania

Głównymi zadaniami SPCh jest integrowanie psychologii z wiarą i otwieranie się na Boga i ekumenizm.
Owocem integracji psychologii z wiarą jest psychoterapia chrześcijańska.
SPCh kierująca się takimi zasadami, jak:
  • oparcie na podstawach naukowych w dziedzinie psychologii oraz teologii życia duchowego;
  • uwzględnia istnienie i działanie Boga;
  • uwzględnia biologiczny, psychiczny, społeczny i duchowy wymiar życia człowieka;
  • zakłada psycho - fizyczno - duchową jedność człowieka i promuje jego rozwój zintegrowany uwzględniając osobistą relację człowieka z Bogiem;
  • stosuje techniki psychoterapeutyczne pozostające w zgodzie z Ewangelią, a w razie potrzeby korzysta ze współpracy z innymi profesjonalistami, w tym z osobami duchownymi.
Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich
Oddział Gdański
Wykonanie:  
Strona główna | Kontakt