Centrum Pomocy Psychologicznej:

Informacje

Kontynuując dotychczasową działalność SPCh O/Gdański opracował projekt Centrum Pomocy Psychologicznej SPCh i rozpoczął jego realizację. Projekt został przedstawiony Arcybiskupowi Tadeuszowi Gocłowskiemu i otrzymał jego błogosławieństwo.
Podstawą dla rozwoju Centrum są działania już realizowane i systematycznie rozszerzane przez SPCH O/ Gdańsk oraz osiągnięcia i doświadczenia z działania Ośrodka Pomocy Psychologicznej SPCh w Warszawie (od 1995r.) i w Płocku (od 2002r.)

Zadaniem Centrum jest działalność medyczna, psychologiczna i duchowa w zakresie:
  • Terapii zaburzeń emocjonalnych i psychicznych z zapewnieniem wsparcia duchowego i opieki pastoralnej,
  • Pomocy w rozwoju życia duchowego i reintegracji społecznej osobom obarczonym niedomaganiami lub zaburzeniami w sferze emocjonalno - psychicznej,
  • Psychoterapii w powiązaniu z pomocą w życiu wewnętrznym i duchowym,
  • Promocji zdrowia psychicznego i duchowego,
  • Posługi osób duchownych i egzorcysty.
Centrum w miarę jego rozwoju będzie świadczyć usługi z zakresu:
  • Diagnozy - doradztwa - poradnictwa,
  • Konsultacji - wsparcia - terapii,
  • Treningów - warsztatów - psychoedukacji.
Centrum ma charakter ekumeniczny. Nawiązując do polskiej tradycji wielowyznaniowości i tolerancji jest tworzony i prowadzony przez osoby różnych wyznań chrześcijańskich z założeniem poszanowania odrębności i tożsamości wyznaniowej. Ważnym nurtem działania Centrum jest poszukiwanie tego, co w odniesieniu do poradnictwa i terapii jest w obszarze antropologii i duchowości wspólne dla poszczególnych wyznań chrześcijańskich, bez zacierania odrębności i różnic określających tożsamość duchowo - religijną członków poszczególnych kościołów.

 
Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich
Oddział Gdański
Wykonanie:  
Strona główna | Kontakt