Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich:

Historia

W latach 80 i 90 zaczęła rozwijać się w różnych miejscach świata, niezależnie od siebie, krytyczna myśl wobec tradycyjnej , laickiej psychologii i działalność organizacyjna oraz terapeutyczna uwzględniająca wiarę chrześcijańską w leczeniu problemów psychicznych. Powstały takie organizacje jak: Akademia Psychologii Chrześcijańskiej IGNIS w Niemczech, Stowarzyszenie Terapeutów Chrześcijańskich (Association of Christian Therapists - ACT) w USA, Stowarzyszenie Chrześcijanie dla Psychologii (NeCiP) w Wielkiej Brytanii., Association of Christian Counsellors in Europe (ACC Europe) oraz Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich w Polsce. Pomiędzy tymi organizacjami coraz mocniej zacieśnia się współpraca, wymiana myśli i wspólne tworzenie nowej psychologii i psychoterapii chrześcijańskiej

Inicjatywa powołania Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich została podjęta przez psychologów wierzących, którzy chcą realizować swoje powołanie zawodowe w duchu Ewangelii. Jest również wyrazem zrozumienia potrzeb tych pacjentów, którzy pragną być uszanowani w swoim doświadczeniu religijnym. Stowarzyszenie zarejestrowane zostało w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie 20.09.1995 roku. Stowarzyszenie ma charakter ekumeniczny, gdyż w pracach nad jego powstaniem, od początku, brali udział zarówno katolicy jak i protestanci.

W roku 2002 SPCh otrzymało błogosławieństwo Papieża Jana Pawła II. Co roku Stowarzyszenie informuje Księdza Prymasa Józefa Glempa o swojej działalności.

Oprócz współpracy z organizacjami międzynarodowymi SPCh współpracuje w Polsce z wieloma organizacjami, instytucjami i osobami, zwłaszcza z tymi, w których działalności uwzględniona jest wiara chrześcijańska i relacja człowieka do Boga. Wśród tych organizacji i instytucji można wymienić: Poradnia Katolicka w Warszawie, Stowarzyszenie PION, Ruch Obrony Praw Rodziny i Jednostki, Fundacja Służby Rodzinie, Krucjata Wyzwolenia Człowieka, Stowarzyszenie Wychowawców Katolickich, Warszawski Ośrodek Telewizyjny - Program Katolicki, Radio Plus i inne. Ponadto SPCh współpracuje z seminariami i zgromadzeniami zakonnymi.
Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich
Oddział Gdański ©2006
Wykonanie:  
Strona główna | Kontakt