SPCh Oddziału Gdańskiego:

Informacje

Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich Oddziału Gdańskiego istnieje od 1997 roku i działa równolegle z SPCh Warszawa. Obecnie liczy 65 członków - zwyczajnych i wspierajacych. Podczas jego działalności odbyło się około 30 spotkań związanych z formacją zawodową psychologów chrześcijańskich, szkolenia warsztatowe np. "Wybierz Życie", "Bibliodrama" czy "Systemowa terapia rodzin". SPCh o/Gdańsk organizuje regularnie spotkania otwarte dla wszystkich zainteresowanych, które odbywają się w Ignacjańskim Centrum Formacji Duchowej w Gdyni, ul. Tatrzańska 35. Członkowie Oddziału Gdańskiego SPCh raz do roku uczestniczą w rekolekcjach zorganizowanych specjalnie dla nich.
W kwietniu 2002 roku przedstawiciel zarządu uczestniczył w spotkaniu z Ojcem Świętym w Rzymie, ofiarowując Największemu Rybakowi naszych czasów, rybacką czapkę.

SPCh O/Gdańskiego zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000176762 i otrzymało osobowość prawną dnia 17.10.2003r.
Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich
Oddział Gdański
Wykonanie:  
Strona główna | Kontakt